Snappet

Vanaf schooljaar 2017 – 2018 wordt het computerprogramma Snappet voor de vakken rekenen, spelling en taal, in de groepen 6 t/m 8 gebruikt.

Hoe wordt Snappet gebruikt?

Snappet heeft de leerlijnen ingedeeld in doelen en werkt dit doel voor doel af.

De leerkracht geeft instructie aan de gehele groep. Na de instructie gaan de kinderen de verwerking op het chromebook maken. Bij elk antwoord op een vraag krijgen ze onmiddellijk feedback; goed of fout. Zo bepaalt het programma het niveau van het kind.
De leerkracht ziet op een livestream scherm onmiddellijk welke kinderen problemen ondervinden en kan direct ingrijpen met een stuk verlengde instructie. Aan het eind van een periode geeft de leerkracht over de gemaakte doelen nog eens extra instructie aan die kinderen die toch nog niet verder konden of bijvoorbeeld ziek thuis zaten.
Als kinderen een volgende keer weer met dit doel gaan werken krijgen ze opgaven die bij hun niveau horen.

Zo worden de kinderen zo optimaal mogelijk geholpen.

De kinderen kunnen door + opdrachten te maken hun niveau verhogen. Zij kunnen per doel hier maximaal vier sterren voor halen. Voor veel kinderen is dit een motivatie om extra goed je best te doen.
Elk kind kan in het eigen overzicht zien welke doelen nog niet behaald zijn en daar aan werken.
Op de taakbrief geven de kinderen aan wat zij op Snappet hebben gedaan, zodat u als ouder ook kan zien wat de vorderingen van de kinderen zijn.