Rots en Water

Rots en Water is sinds het schooljaar 2015-2016 een vast onderdeel van het onderwijsaanbod op de Bonkelaar. Alle leerkrachten zijn bevoegd Rots en Water lessen te geven. Daarnaast kent school vanaf het schooljaar 2016-2017 twee Rots en Water advanced-trainers, die het team en kinderen wekelijks coachen op het schoolplein, klaslokaal of incidenteel in het speellokaal.                            Sinds de start van het schooljaar 2017/ 2018 is de Bonkelaar een gecertificeerde Rots en Waterschool

Waarom Rots en Water ?

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. Rots en water werkt psychofysiek. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, opkomen voor jezelf of een ander, maar kan ook zijn; starheid en te heftige reageren. Water is meer communicatief, inleven in een ander, onderhandelen, vrienden maken, contact maken, maar kan ook zijn; te meegaand, geen grenzen kunnen stellen. Beide begrippen hebben dus sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide, het goed te gebruiken.

Door de training Rots en Water leren kinderen op zichzelf te vertrouwen. Hun zelfbewustzijn is na de training groter, ze weten hoe je “nee” kunnen zeggen. Niet alleen door de stem te gebruiken, maar ook houding en ademhaling zijn minstens zo belangrijk om de juiste boodschap uit te stralen. Andere kinderen ondervinden door de training dat ze de keuze hebben om na te denken voordat ze handelen. Ze leren impulsen te beheersen. Rots en Water wordt niet alleen ingezet tijdens de gymlessen, maar ook in de regulieren lessen in de klas of (tijdens het spelen) op het schoolplein.

Daarnaast krijgen ook de ouders aan het begin van het schooljaar tijdens de Algemene Ouderavond de kans om kennis te maken met Rots en Water.