In het schooljaar 2016-2017 zijn we  op beide locaties gestart met een plusgroep. Met de plusgroep willen we voorzien in een onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt. Deze kinderen worden in staat gesteld om 1 keer per week met andere leerlingen aan de slag te gaan met onderwerpen vanuit hun interesse.  De plusklas wordt gebruikt als aanzet en verrijking van het onderwijspakket, waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt.  In deze groep wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid, motivatie, plannen, doorzetten, reflecteren, samenwerken en presenteren. We zijn gestart met een gezamenlijk project en vervolgens zijn er in overleg met de leerlingen een paar thema’s gekozen uit de methode: Kant en klaar plus. Als afsluiting konden de plusleerlingen aan het werk met een zelfgekozen onderwerp, waarbij bijvoorbeeld een aantal leerlingen Spaanse lessen hebben gevolgd.