Lijn 3

Voor taal en lezen werken wij met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg.
Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee kinderen op een speelse en verantwoorde manier leren lezen.

Lijn 3 is de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus ‘vertrekt’ vanaf het schoolplein en ‘brengt’ de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Een thema van Lijn 3 duurt ongeveer drie weken.

Waarom lijn 3: De letter centraal: Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Ontdek de wereld: Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Samen leren lezen: Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting.

Elk kind heeft een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek is een speciale ouderpagina waarop te zien is wat er dat thema geleerd is. Naast het werkboek zijn er nog verschillende andere materialen waarmee kan worden geoefend. Zoals onder andere een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. En dan is er nog het busboekje. Bij elk thema krijgt elk kind een sticker om in zijn speciale busboekje te plakken. Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereld oriënterende thema’s van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. Ook spelling is een belangrijk onderdeel van groep 3. Meteen vanaf het begin leren de kinderen de aangeleerde letters op te schrijven en woorden te maken met deze letters.

Wij vertrouwen erop met lijn 3 een methode in huis te hebben die aansluit bij de belevingswereld en de manier van leren van onze kinderen, waardoor zij gestimuleerd worden in hun leesproces en gemotiveerd raken om te willen leren lezen.

Via een digitale nieuwsbrief, die verzonden wordt via digiduif bij de start van het thema, houden wij u op de hoogte van wat er de komende weken zal wordt aangeboden.