ICT op school

Computers zijn niet meer weg te denken in ons huidige onderwijs.  
Op de Bonkelaar proberen we de voordelen die ICT biedt optimaal te benutten, maar waken we ook voor negatieve kanten van computers en met name social media. 

Hoe wordt ICT in de verschillende groepen ingezet? 

In de groepen 1 en 2 maken de leerlingen gebruik van de iPad. Hierop staan apps die bijdragen in de ontwikkeling van de kinderen. 
Groep 3 maakt gebruik van de methodesoftware van de aanvankelijk leesmethode Lijn 3. Het biedt de mogelijkheid voor de kinderen om ook thuis te kunnen inloggen en bepaalde leesoefeningen nog eens te doen. De kinderen werken hier met pc's. 

Groepen 4 en 5 gebruiken al wat meer methodesoftware en maken voor een deel gebruik van laptops. 

De groep 6 t/m 8 gebruiken het Snappet platform. Voor rekenen, taal en spelling maken zij de verwerking van de lessen op het chromebook. Hiervoor heeft elk kind een eigen chromebook. Het programma berekent a.d.h.v. de gemaakte opgaven het niveau van het kind en past daar de moeilijkheid op aan. Een adaptief onderwijs platform dat de focus en motivatie sterk kan verbeteren. 
Dit alles kan draaien omdat we beschikken over een hoge snelheid glasvezel en een professioneel Wifi-netwerk op beide lokaties. 

De school kan tevens beschikken over een bovenschoolse i-coach van OPOA. Hij draagt zorg voor een veilige digitale ontwikkeling van leerkrachten en kinderen.