Rol en taken intern begeleider op de Bonkelaar

Alle leerlingen zijn uniek en zij verschillen in hun behoeften om te spelen of te leren. Er zijn leerlingen die gemiddeld leren, meer moeite hebben met leren, maar er zijn ook leerlingen die juist meer dan gemiddeld begaafd zijn. Met al deze verschillen houden we rekening door de kinderen goed in beeld te hebben en te volgen. De zorg rondom alle leerlingen wordt gecoördineerd door de intern begeleiders van school.

De intern begeleiders op onze school werken samen met de leerkrachten en de directie aan de pedagogische /sociaal-emotionele en cognitieve/didactische ontwikkeling van alle leerlingen. Daarbij volgen we de individuele leerlingen, de groepen en de school in zijn geheel. We analyseren en monitoren voortdurend ons onderwijs en bespreken met elkaar hoe we dat kunnen versterken of verbeteren.

In onze zorgstructuur zijn vaste overlegmomenten, vergaderingen, groepsbezoeken en -besprekingen opgenomen waarin we de zorg rondom de groep en de leerlingen periodiek met elkaar bespreken.

De rol van de intern begeleider is een signalerende, diagnosticerende, analyserende en coachende taak. Wij monitoren de verscheidenheid aan trajecten, en bewaken de doorgaande lijn van de ontwikkeling van de leerlingen.

Soms kan er sprake zijn van specifieke onderwijsbehoeften en dan begeleiden en ondersteunen we de leerkracht bij dit proces. In overleg met u kunnen wij tijdens dit traject gebruik maken van de expertise van ons netwerk. U kunt hierbij denken intern specialisten, schoolmaatschappelijk werk, schoolpsycholoog, schoolcoach, schoolarts en/of een externe onderzoeksinstantie. Zij kunnen ons handelingsadviezen geven om uw kind zo goed mogelijk op onze school te helpen.

Wij vinden het heel fijn dat we samen met u, uw kind en de leerkracht zoeken naar de best mogelijke manier om uw kind tot leren te laten komen, en dat binnen de mogelijkheden van school.

Hierboven is een korte beschrijving van onze werkzaamheden weergegeven.

U bent van harte welkom om kennis met ons te maken of meer informatie van of over ons te ontvangen. Wij staan u graag te woord.