Vakanties & vrije dagen

Het vakantierooster 2019-2020 en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie             21-10-2019 t/m 25-10 2019      
Kerstvakantie              23-12-2019 t/m  03-01-2020
Voorjaarsvakantie       17-02-2020 t/m 21-02-2020
Goede Vrijdag             10-04-2020
Tweede Paasdag        13-04-2020                 
Meivakantie                 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart                  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Pinksteren                   01-06-2020 
Zomervakantie            03-07-2020 t/m 14-08-2020 

Studiedagen   
05-11-2019 en 06-11-2019
15-01-2020
13-02-2020
08-04-2020 en 09-04-2020  

De laatste vrijdag van het schooljaar is voor de leerlingen een vrije dag.

Buiten deze vakanties en extra vrije dagen is het zeer moeilijk uw kind(eren) vrijaf te geven, omdat van genoemde vakantieregeling slechts kan worden afgeweken, als daarvoor de dringende noodzaak kan worden aangetoond.

Neemt u in dergelijke gevallen tijdig contact op met de schoolleiding.