Vakanties & vrije dagen

Het vakantierooster 2018-2019 en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie               22-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie                24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie        18-02-2019 t/m 22-02-2019
Goede Vrijdag               19-04-2019
Pasen                             21-04-2019 t/m 22-04-2019 
Meivakantie                  23-04-2019 t/m 03-05-2019
Pinksteren                    10-06-2019
Zomervakantie             15-07-2019 t/m  23-08-2019

Studiedagen               Vrijdag 5 oktober, maandag 19 november, donderdag 28 maart, woensdag 5 juni en dinsdag 2 juli.

De laatste vrijdag van het schooljaar, 12 juli, is voor de leerlingen een vrije dag.

Buiten deze vakanties en extra vrije dagen is het zeer moeilijk uw kind(eren) vrijaf te geven, omdat van genoemde vakantieregeling slechts kan worden afgeweken, als daarvoor de dringende noodzaak kan worden aangetoond.

Neemt u in dergelijke gevallen tijdig contact op met de schoolleiding.