Schooltijden

Locatie Rotsduif

Groep 1 t/m 8
Iedere dag van:   8.15 - 13.45 uur

Locatie Toorop

Groep 1 t/m 8
Iedere dag van:   8.30 - 14.00 uur

Voor kleuters die het nog niet de hele dag vol kunnen houden is er, na overleg met de leerkracht, altijd een oplossing voor handen

Gymnastiektijden

 

De groepen 1 en 2 gymmen niet op vastgestelde uren. Bij goed weer wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld; bij slecht weer wordt er aan de kinderen in het speellokaal spel of gymnastiek gegeven.

De locatie Rotsduif maakt gebruik van de sporthal Windmolenbroek en de locatie Toorop van de IISPA. De gymtijden zijn als volgt:

Locatie Rotsduif
Altijd op de woensdag!!
8.15-09.45, gr R3 + gr R7
09.45-11.15, gr R4 + gr R5 
12.00-13.30,  gr R6 + gr R8A + gr R8B 

 

Locatie Toorop
groep 2: woensdag 8.30 tot 9.15 uur
groep 1: woensdag 9.15 tot 10.00 uur

Locatie IISPA compartiment 1
groep 3: woensdag 8.30 – 9.30 uur
groep 5: woensdag 9.30 – 11.00 uur
groep 7: woensdag 11.00 – 12.30 uur
groep 6: woensdag 12.30 – 14.00 uur

Locatie IISPA compartiment 3
groep 4: vrijdag 8.30 – 10.00 uur