De OR

Ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR).  Deze ouders zijn zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende locaties en over de groepen. Op deze wijze krijgen we een goed beeld van wat er leeft op school. De ouderraad werkt nauw samen met de directie, de leerkrachten en de medezeggenschapsraad.

Wat doet de ouderraad

De ouderraad organiseert verschillende activiteiten. Daarnaast heeft de oudervereniging als doel het behartigen van de belangen van ouders en kinderen.
In samenwerking met het team en ouders van buiten de ouderraad worden o.a.  de volgende activiteiten georganiseerd:

 

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Eerst en laatste schooldag

 

Verder bied de ouderraad ondersteuning bij de uitvoeringen van de musical van de groepen 8 en stelt budget beschikbaar voor de IVN (natuurouders).

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Locatie Rotsduif
Miranda Timpers (secretaris), Paul Balstra, Gwen Hardon, Joyce Brinkers, Manuela van Sloten, Marieke Schaefers, Nurgül Temel

Locatie Toorop
Jadey Jeurissen (voorzitter), Joris Jaarsma (1ste penningmeester), Ekrem Dinc (2de penningmeester), Akgül Nergiz, Thekla van Drie, Sonja Jaarsma, Arthur van Stuivenberg, Jennifer Oosterlaar

Ouderbijdrage

Op onze school wordt een vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïnd en beheerd door onze penningmeesters. Het geld van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de vele activiteiten die worden georganiseerd zoals hierboven genoemd.Zonder ouderbijdrage en de inzet van de ouderraad, is het niet mogelijk al deze activiteiten plaats te laten vinden.

Hulp van ouders

Naast nieuwe ouderraadsleden zijn wij ook altijd op zoek naar ouders van buiten de ouderraad die ons willen helpen met het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld Pasen, laatste schooldag. U hoeft dus niet persé lid te zijn van de ouderraad om te helpen. Schroom niet om uw hulp of organisatietalent aan te bieden.

Belangstelling

Is de ouderraad iets voor u, stuur dan een mailbericht met uw belangstelling of vragen naar or@bonkelaaropoa.nl.