Wat is een IKC?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuteropvang en kindgerichte welzijnsactiviteiten, met elkaar samenwerken vanuit één visie, één plan en in sommige gevallen vanuit één team.

Centraal staat overal: de doorgaande, brede ontwikkeling van het kind. Ook wij, basisscholen de Bonkelaar en de Mare, Peuteropvang en BSO de Rotsduif en kinderdagverblijf het Berenbos zijn ons al langere tijd aan het oriënteren op de ontwikkeling van een IKC binnen de Rotsduif.

Samen zijn we op zoek gegaan naar een samenwerkingsvorm waarbinnen we met behoud van ieders eigen identiteit, elkaar kunnen versterken met als doel om alle kinderen en hun ouders, een gelijk en kansrijk aanbod te bieden.

Met ons IKC kunnen we een rijk, divers en integraal aanbod doen op het gebied van opvang, ontwikkeling, leren, spelen en elkaar ontmoeten. Als kernpartners van het IKC willen we onze gebouwen en de fysieke ruimte zo inrichten dat het IKC de natuurlijke plek is waar kinderen, ouders en professionals elkaar vinden. De eerste stap is hierbij gezet in de vorm van een bibliotheek, die gerund wordt door vrijwilligers van beide scholen en waar alle partijen gebruik van maken.

In het IKC Ossenkoppelerhoek maakt de Bonkelaar deel uit van het IKC. Samen met de Wierde, de Compaan, peuterspeelzalen, scoop en andere partners is de bestaande samenwerking versterkt.

Hier staat eveneens de doorgaande, brede ontwikkeling van het kind centraal. Samen met de partners in deze wijk hebben we een visie opgesteld. IKC Ossenkoppelerhoek wil voor kinderen het verschil maken door dat te doen wat van betekenis is voor hun ontwikkeling vanuit de erkenning van autonomie, respect voor identiteit, waardering van de eigenheid van de partners.


IKC Ossenkoppelerhoek werkt met drie kern waarden:

Denken in kansen, tonen van daadkracht en werken op basis van vertrouwen.

Ook binnen deze IKC bouwen we stap voor stap verder aan een laagdrempelig IKC waar partners vanuit verbondenheid de ontwikkeling van elk individueel kind in de wijk als vertrekpunt nemen voor het collectieve handelen.

De IKC partners in beide IKC’s brengen hun eigen identiteit en (onderwijs- & ontwikkel) concepten in binnen het IKC waardoor ouders en kinderen bewuste keuzes kunnen maken over welk totaal aanbod het meest aansluit bij de verwachtingen en wensen.